Gezond binnenklimaat in alle gebouwen

Lees onderstaand interessant artikel over ventileren in gebouwen; uiteraard willen wij van Lucht & Ventilatie u graag helpen met uw vraagstukken en u adviseren in de toe te passen ventilatiecomponenten.

Binnenklimaattechniek, een platform voor professionals die te maken hebben met binnenklimaatinstallaties, heeft de petitie ‘Meten is weten’ aan de leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overhandigd.Leestip: Landelijke media stort zich op ventilatieprobleem scholen

Ventilatie als vierde basismaatregel, en adviezen voor ventilatie in publieke ruimtes om verspreiding van corona tegen te gaan, zijn een goede stap in de richting. Volgens Binnenklimaattechniek zijn er echter meer stappen nodig om ook op de langere termijn een gezond binnenklimaat in gebouwen te realiseren. De petitie van Binnenklimaattechniek, een gezamenlijk initiatief van branchevereniging Binnenklimaat Nederland en kennisplatform TVVL, beschrijft vijf concrete stappen.

Eisen voor luchtkwaliteit
Een oplossing die volgens Binnenklimaattechniek op de langere termijn meer gaat bijdragen aan een gezond binnenklimaat, is om de ventilatienormen in het Bouwbesluit tegen het licht te houden. Hierin staan nu slechts inrichtingseisen: een ventilatiesysteem is verplicht, maar het Bouwbesluit schrijft geen eisen voor de luchtkwaliteit voor. Veel gebruikers weten ook niet hoe ze een ventilatiesysteem goed moeten gebruiken, en onderhoud en controle laten te wensen over. Renovatie en isolatie leiden bovendien in veel gevallen tot een slechtere luchtkwaliteit omdat er geen natuurlijke luchttoevoer is. 

Gezond binnenklimaat in alle gebouwen
Binnenklimaattechniek doet in de petitie ‘Meten is weten’ vijf voorstellen aan de Rijksoverheid:
1. Stel als Rijksoverheid een concreet stappenplan op om een gezond binnenklimaat in alle gebouwen te realiseren.
2. Stel richtlijnen of waardes op voor een gezond binnenklimaat en kijk daarbij naar de daadwerkelijk gemeten luchtkwaliteit, in aanvulling op het ontwerp van het gebouw.
3. Stel CO₂-metingen verplicht in publieke gebouwen en koppel dit aan een ‘stoplichtsysteem’, net als in omringende landen.
4. Neem de eisen voor luchtkwaliteit op in wetgeving, bijvoorbeeld door een maximale CO₂-waarde vast te stellen.
5. Koppel ventilatienormen aan renovatie en isolatie, zodat isoleren en ventileren hand in hand gaan.

Ventileren op korte én lange termijn
Een goed binnenklimaat draagt bij aan de gezondheid en productiviteit van mensen. Om dit te bereiken, moeten ventilatie-eisen gekoppeld worden aan de gewenste luchtkwaliteit met metingen van de CO₂-concentratie als uitgangspunt. Een Belgisch rapport waarin de overheid een meerjarenplan heeft opgesteld om het binnenklimaat in het hele land op orde te krijgen, is de basis geweest voor het Nederlandse rapport Ventilatie en binnenluchtkwaliteit in relatie tot COVID-19 en een goede binnenluchtkwaliteit. Het rapport is onderdeel van de petitie ‘Meten is weten’. De voorgestelde stappen zijn op de korte termijn bedoeld om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De langetermijnvisie is het realiseren van een gezond binnenklimaat in alle gebouwen en huizen.Leestip: Lancering onafhankelijk keurmerk Binnenklimaat Label

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *