Luchtdichtheidsklasse D volgens de NEN- EN 15727

Een luchttransportsysteem bestaat uit het complete kanalensysteem vanaf de luchtbehandelingsunit tot aan het uitblaasrooster. Volgens metingen bereikt gemiddeld 20% van de luchthoeveelheid de plaats van bestemming niet. Dit wordt veroorzaakt door luchtlekkage. Om energie te besparen is het gewenst om deze hoeveelheid luchtlekkage te beperken. De kanaalverwarmers en kanaalkoelers van Lucht & Ventilatie zijn op luchtdichtheid getest volgens de Europese norm NEN-EN 15727 en voldoen aan luchtdichtheidsklasse D.
Zie de bijlagen voor de meetrapporten:

NEN-EN 15727

Ventilatie van gebouwen – Ventilatiekanalen en componenten voor ventilatiekanalen, lekkageclassificatie en beproeving.

Voor meer informatie zie volgende link:

Luchtdichtheidsklasse

De toelaatbare luchtlekkage wordt volgens de norm NEN-EN 15727 gerelateerd aan luchtdichtheidsklassen (A, B, C en D). Klasse D is het meest luchtdicht. Om deze gewenste luchthoeveelheid te behalen, zal een ventilator dus gemiddeld meer dan 20% meer lucht moeten blazen in een luchttransportsysteem dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse A dan in een kanaal dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse C, met meer energieverbruik als gevolg dus.

Luka

Luka is de Nederlandse vereniging van luchtkanalenfabrikanten, zij streven ernaar om in samenwerking met leveranciers en fabrikanten van componenten de optredende luchtlekkage van het luchttransportsysteem te beperken en hiermee dus het energiegebruik te verminderen. Twee zaken zijn belangrijk voor het verkrijgen van een Luka systeemcertificaat: luchtdichte verbindingen en luchtdichte appendages. Vanaf 1 juli 2011 werden de luchtdichtheidseisen van het gehele kanalensysteem verbeterd met als doelstelling om vanaf 1 januari 2014 standaard luchtdichtheidsklasse C te garanderen.
Voor meer informatie zie volgende link:

EIA

Behalve energiebesparing kan er ook dankzij de Energie Investeringsaftrek (EIA) 41,5% van de investering in mindering worden gebracht op de vennootschapsbelasting. Belangrijk hierbij is dat het gehele luchttranssportsysteem, de luchtkanalen in combinatie met de componenten, minimaal voldoet aan luchtdichtheidsklasse C (Code EIA 210302)

Zie PDF voor meer informatie: