Luchtdichtheidsklasse D volgens de NEN- EN 15727

Een luchttransportsysteem bestaat uit het complete kanalensysteem vanaf de luchtbehandelingsunit tot aan het uitblaasrooster. Volgens metingen bereikt gemiddeld 20% van de luchthoeveelheid de plaats van bestemming niet. Dit wordt veroorzaakt door luchtlekkage. Om energie te besparen is het gewenst om deze hoeveelheid luchtlekkage te beperken. De kanaalverwarmers en kanaalkoelers van Lucht & Ventilatie zijn op luchtdichtheid getest volgens de Europese norm NEN-EN 15727 en voldoen aan luchtdichtheidsklasse D.
Zie de bijlagen voor de meetrapporten:

NEN-EN 15727

Ventilatie van gebouwen – Ventilatiekanalen en componenten voor ventilatiekanalen, lekkageclassificatie en beproeving.

Voor meer informatie zie volgende link:

Luchtdichtheidsklasse

De toelaatbare luchtlekkage wordt volgens de norm NEN-EN 15727 gerelateerd aan luchtdichtheidsklassen (A, B, C en D). Klasse D is het meest luchtdicht. Om deze gewenste luchthoeveelheid te behalen, zal een ventilator (in een ventilatiebox, en kanaalventilatoren) dus gemiddeld meer dan 20% meer lucht moeten blazen in een luchttransportsysteem dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse A dan in een kanaal dat voldoet aan luchtdichtheidsklasse C, met meer energieverbruik als gevolg dus.

Luka

Luka is de Nederlandse vereniging van luchtkanalenfabrikanten, zij streven ernaar om in samenwerking met leveranciers en fabrikanten van componenten de optredende luchtlekkage van het luchttransportsysteem te beperken en hiermee dus het energiegebruik te verminderen. Twee zaken zijn belangrijk voor het verkrijgen van een Luka systeemcertificaat: luchtdichte verbindingen en luchtdichte appendages. Vanaf 1 juli 2011 werden de luchtdichtheidseisen van het gehele kanalensysteem verbeterd met als doelstelling om vanaf 1 januari 2014 standaard luchtdichtheidsklasse C te garanderen.
Voor meer informatie zie volgende link:

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee de overheid ondernemers ondersteunt bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Wanneer ondernemers gebruik maken van EIA hebben deze dubbel voordeel: de energiekosten gaan omlaag en de ondernemer betaalt minder belasting.

Wanneer kan geprofiteerd worden van de EIA regeling?

De ondernemer kan profiteren van EIA als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De ondernemer heeft een onderneming voor eigen rekening en is belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
 • De ondernemer investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500,= kost.

 

Hoe werkt EIA?

Met EIA kan de ondernemer 45,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt deze minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Als voorbeeld:

De fiscale winst van de ondernemer in 2022 bedraagt € 500.000,=. De vennootschapsbelasting is 15% voor de eerste schijf tot en met € 395.000,= en 25,8% boven € 395.000,=.

De ondernemer doet voor € 300.000,= nieuwe energie-investeringen welke in aanmerkingen komen voor de EIA, waarvan het percentage 45,5% bedraagt, wat overeen komt met € 136.500,=.

De fiscale winst wordt nu € 363.500,= (€ 500.000,= -/- € 136.500,=).

Zonder EIA betaalt de ondernemer € 86.340,= vennootschapsbelasting en met EIA slechts € 54.525,=, waardoor het fiscale voordeel € 31.815,= bedraagt.

Het netto EIA-voordeel is hiermee 10,6% van de investeringskosten.

EIA regeling is van toepassing voor het toepassen van WTW units (met WTW-ventilator) voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht en maakt onderscheid in:

 • Units met een luchthoeveelheid van < 1.000 m3/uur; hiervoor is meldcode 210802 van toepassing en wordt als eis gesteld:
  • het minimale rendement moet 80% bedragen.
 • Units met een luchthoeveelheid > 1.000 m3/uur, hiervoor is meldcode 210801 van toepassing en wordt als eisen gesteld:
  • Het minimale rendement moet 78% bedragen
  • maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar
  • maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast

Niet in aanmerking voor EIA subsidie komen:

 • extra warmtewisselaar voor luchtontvochtiging, waarbij de te drogen lucht eerst wordt afgekoeld in een warmtewisselaar en vervolgens nagekoeld in een verdamper,
 • gesloten adsorptie koelcircuit waarbij de benodigde warmte afkomstig is van afvalwarmte1 of duurzame warmte12.
 • Koelmachine, warmtepomp of ketel,
 • luchtkanalen inclusief luchtroosters, luchtregelkleppen of luchtbrandkleppen

De Energielijst 2023 is tevens te raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia . Op deze website staat ook de officiële publicatie, het digitale meldingsformulier, een zoekfunctie voor de Energielijst, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag.

Bovengenoemde informatie is opgesteld om u informatief te informeren over de mogelijkheden voor het verkrijgen van de EIA subsidie, voor aanvraag van deze subsidie adviseren wij de eindgebruiker contact op te nemen met haar belasting adviseur of een energie adviseur.

Zie PDF voor meer informatie: