Zie onderstaande PDF voor de privacyverklaring van Lucht & Ventilatie B.V.

Download in PDF

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Lucht en Ventilatiekan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Lucht & Ventilatieen/of omdat u deze zelf bij het invullen van hetcontactformulier op de website aan Lucht & Ventilatie heeftverstrekt. Lucht & Ventilatiekan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw vooren achternaam Uw adresgegevens Uw telefoonnummer Uw emailadres Uw IPadres

2. Waarom Lucht & Ventilatie gegevens nodig heeft

Lucht & Ventilatieverwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Lucht & Ventilatieuw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

3. Hoe lang Lucht & Ventilatie gegevens bewaard

Lucht & Ventilatiebewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Delen met anderen

Lucht & Ventilatieverstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodigis voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5. In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Lucht & Ventilatieworden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoeken klikgedrag op de website. Lucht & Ventilatiegebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

6. Google analytics

Lucht & Ventilatiemaakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwordsadvertenties van Lucht & Ventilatiebij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IPadres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hetprivacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Lucht & Ventilatiete kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Googleverwerken. Lucht & Ventilatieheeft hier geen invloed op. Lucht & Ventilatieheeft Google geen toestemming gegeven om via Lucht & Ventilatieverkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@luchtenventilatie.nlLucht & Ventilatiezal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. BeveiligenLucht & Ventilatie

neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Lucht & Ventilatiemaakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Lucht & Ventilatieverzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Lucht & Ventilatieop via info@luchtenventilatie.nl. Lucht & Ventilatieis als volgt te bereiken:

  • Postadres: Villa Fonteinkruid 17 / 5146 AD Waalwijk
  • Vestigingsadres: Villa Fonteinkruid 17 / 5146 AD Waalwijk
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 82844348
  • Telefoon: +31 (0)85 130 48 20
  • Emailadres: info@luchtenventilatie.nl