Ecodesign:

De Europese Ecodesign-richtlijn 2009/125/EU (energy related products) stelt minimum vereisten voor energie-gerelateerde producten. Met behulp van deze richtlijn, zouden zowel het energieverbruik als CO2-uitstoot drastisch verlaagd moeten worden. Daarnaast moet het aandeel van hernieuwbare energie of warmteterugwinningssystemen worden verhoogd.

Binnen de reikwijdte van de Ecodesign-richtlijn, werd de EU-verordening 1253/2014 opgenomen, welke een “milieuvriendelijk” design van ventilatie-units voor residentiële (RVU units) en niet-residentiële ventilatie-eenheden (NRVU units) beschrijft. Sinds 1 januari 2016 mogen enkel producten die voldoen aan de vereisten van de verordening worden verkocht op de Europese markt.

Selectie van een WTW unit (met WTW-ventilator) resulteert in een zogenaamde SFP waarde die aangeeft hoeveel energie verbruikt wordt op de totale luchthoeveelheid. In elke selectie dient aangegeven te worden wat voor dat apparaat de maximale SFP waarde mag zijn en welke waarde behaald wordt en of deze dus voldoet aan de wetgeving.

Volgens Ecodesign 2016 en 2018 is het verplicht warmteterugwinning toe te passen bij luchtbehandelingssystemen waarbij er meer dan 90% buitenlucht toegevoerd wordt.

In deze wetgeving is tevens vastgesteld wat de minimale rendementen zijn die behaald moeten worden en worden tevens restricties aangaande de weerstand over dit component.

  • Voor twincoil systemen geldt een minimaal rendement van 68% (2018)
  • Voor platen/tegenstroom wisselaar en een luchtbehandelingskast met warmtewiel geldt een minimaal rendement van 73% (2018).
  • Toepassing van een by-pass kleppenregister is verplicht gesteld.

Voor filtering worden tevens minimale filter klasses voorgeschreven, zijnde ePM10 50% (M5) voor de retour en ePM1 70% (F7) voor de toevoer. Ecodesign geeft geen richtlijn aan de uitvoering van het filter, tevens is per 2018 het verplicht drukverschilmeting op te nemen.
Het is mogelijk af te wijken van deze filter klasses en een lagere klasse toe te passen, echter heeft dit consequentie voor de SFP waarde, hiervoor geldt een filtercorrectiefactor.

Buiten berekening van de SFP waarde in de Ecodesign wetgeving valt de selectie van overige componenten zoals verwarmings- en koelelementen en geluiddempers.

Meer informatie is terug te vinden op: