EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RVO), onderdeel van het ministerie van EZK, voeren deze regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring.

Op deze verklaring staat het bedrag dat voor EIA in aanmerking komt. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 136 miljoen per kalenderjaar.

U mag 45,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2023 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 19% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25,8% boven € 200.000.
U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 45,5% van € 300.000, dat is € 136.500.

De fiscale winst wordt nu € 363.500 (€ 500.000 – € 136.500).
Zonder EIA betaalt u € 115.400 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 80.183 vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 35.217.

Het netto EIA-voordeel is 11,7% van de investeringskosten.

EIA regeling is van toepassing voor het toepassen van WTW units (met WTW-ventilator) voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht en maakt onderscheid in:

  • Units met een luchthoeveelheid van < 1.000 m3/uur; hiervoor is meldcode 210802 van toepassing en wordt als eis gesteld:
    • het minimale rendement moet 80% bedragen.
  • Units met een luchthoeveelheid > 1.000 m3/uur, hiervoor is meldcode 210801 van toepassing en wordt als eisen gesteld:
    • Het minimale rendement moet 78% bedragen
    • maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar
    • maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast

De Energielijst 2023 is tevens te raadplegen op internet via www.rvo.nl/eia . Op deze website staat ook de officiële publicatie, het digitale meldingsformulier, een zoekfunctie voor de Energielijst, voorbeeldprojecten, nieuwsberichten en het jaarverslag.

Bovengenoemde informatie is opgesteld om u informatief te informeren over de mogelijkheden voor het verkrijgen van de EIA subsidie, voor aanvraag van deze subsidie adviseren wij de eindgebruiker contact op te nemen met haar belasting adviseur of een energie adviseur.