CO2 meting verplicht in Belgie?

VOORKOMEN DAT DE SLECHTE BINNENLUCHTKWALITEIT DE VIRUSOVERDRACHT BEVORDERT

Eind juli verscheen het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad waardoor het gebruik van CO2-meters vanaf 1 september ook verplicht wordt in de sportieve sector en evenementensector. De maatregel komt er om te vermijden dat, door het gebrek aan ventilatie in de binnenruimtes, de ideale omstandigheden ontstaan voor de verspreiding van COVID-19.

Het gebruik van CO2-meters was enkele maanden geleden al een voorwaarde om de horeca en de fitnesscentra te kunnen heropenen. Het overlegcomité acht het ogenblik gekomen om deze maatregel nu ook uit te breiden tot onder meer de gemeenschappelijke ruimtes in de sportieve sector en evenementensector. We raden echter aan om de maatregel toe te passen in álle gemeenschappelijke besloten ruimtes, ongeacht de sector.

900 PPM

“Wetenschappelijk onderzoek heeft intussen voldoende aangetoond dat ook volledig gevaccineerden het virus kunnen doorgeven”, zegt Jan Van Bouwel van IDEWE. “Nu de deltavariant de besmettingscijfers weer doet stijgen, wil de overheid de preventiemaatregelen aanscherpen om te vermijden dat mensen die nog niet gevaccineerd zijn toch ziek worden en de gezondheidszorg opnieuw onder druk komt te staan. Aangezien een gebrek aan goede ventilatie wordt aangezien als een van de belangrijkste voorwaarden voor virusoverdracht, is de uitbreiding van het gebruik van CO2-meters een goede zaak. Te hoge CO2-waarden in een binnenruimte zijn een accuraat signaal dat er maatregelen moeten genomen worden.”

Net zoals in de horeca moet elke organisatie dan ook beschikken over een actieplan om compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen te verzekeren, zodat maatregelen genomen kunnen worden zodra de gemeten waarden de 900 ppm overstijgen. 

Het monitoren van CO2 in binnenruimtes is overigens niet alleen in het kader van COVID-19 belangrijk. Slechte ventilatie is een oorzaak van futloosheid en zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen zich moeilijk kunnen concentreren.

Lees meer over het belang en het gebruik van CO2-meters om de luchtkwaliteit te monitoren.

Bekijk hier het ministerieel besluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *