Verbetering binnenluchtkwaliteit

Nu de vaccinaties in Nederland op gang zijn gekomen en we weer aan terugkeer naar kantoor denken, maken sommige mensen zich zorgen over de veiligheid van hun werkplek daar. Om deze zorgen weg te nemen, moeten gebouwbeheerders alle benodigde stappen zetten om een veilige werkomgeving te waarborgen. Eén van die stappen is het optimaliseren van de luchtkwaliteit in het gebouw. Dat klinkt als een voor de hand liggend proces, maar de strategie voor schone lucht is gebaseerd op een aantal onderling verbonden acties.

Tekst: Manish Sharma (CTO en VP Honeywell Building Technologies)

 Wereldwijd hebben overheden, ngo’s en belangenverenigingen van verschillende industrieën hun adviezen gedeeld over hoe gebouwen een veilige werkomgeving kunnen waarborgen. Deze stroom aan informatie kan overweldigend zijn, maar is grofweg in te delen in vijf acties:

• Inventariseer de luchtinfrastructuur van een gebouw om de sterke en zwakke punten te identificeren.
• Houd oog op potentiële blootstelling aan het virus, door metingen van de luchtkwaliteit (IAQ-metingen), luchtfiltratie, warmtebeeldcamera’s, access control, het managen van groepsgroottes, contactonderzoek en naleving van de mondkapjesplicht.
• Zorg dat operationele waarden binnen de perken blijven: temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en luchtdeeltjes.
• Maak de benodigde data tijdig en gemakkelijk beschikbaar voor de juiste mensen, met behulp van geavanceerde dashboards.
• Combineer ‘on-premise’ met cloud-analytics om de situatie in real-time te kunnen monitoren.

Door deze stappen consequent te volgen, zorgen beheerders voor de beste naleving van de regels, waarmee ze de veiligheid voor gebruikers waarborgen. Om de ideale omgeving te creëren, ligt de focus op het optimaliseren van de verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC). De meest effectieve bescherming wordt gerealiseerd door middel van een gelaagde strategie ter verbetering van de luchtkwaliteit.

De optimale doorstroom
In woningen is het vaak genoeg om een raam open te zetten als je wil ventileren. Bij grote gebouwen ligt dat wat complexer. Je moet rekening houden met een balans tussen het aantrekken van frisse buitenlucht en het verwijderen van lucht met zware luchtdeeltjes, vluchtige organische stoffen (voc’s) en gassen. Een indoor-luchtkwaliteitssensor meet effectief of er vervuilde deeltjes aanwezig zijn. De nieuwste generatie sensoren kunnen voor een betaalbare prijs worden ingezet.

Gezond omgeving en comfort
Sensoren dragen bij aan het creëren van een gezonde omgeving en zorgen daarbij bovendien voor meer comfort voor de gebruikers. Voor een goed voorbeeld hiervan moeten we uitwijken naar het Verenigd Koninkrijk. Uit onderzoek daar blijkt bijvoorbeeld dat een slechte luchtkwaliteit bij 70% van de medewerkers een negatief effect heeft op de productiviteit en het welzijn.

Filtratie- en desinfectieoplossing in één
Naast ventilatie dragen ook luchtfiltratie en zuiveringstechnieken bij aan de luchtkwaliteit in het gebouw. Elektronische luchtreinigers, een nieuwe innovatie op het gebied van luchtkwaliteit, gebruiken elektrische lading om vaste en vloeibare onzuiverheden in de lucht te verwijderen zonder de luchtstroom aan te tasten. Elektronische luchtreinigers kunnen worden gecombineerd met een UV-systeem dat de dna-structuur van bepaalde microben op celniveau beschadigt. Zo kunnen verschillende virale, bacteriële en schimmelorganismen worden aangepakt. Samen is het een filtratie- en desinfectieoplossing in één.

Italiaans onderzoek toont aan dat UV-C-licht werkt tegen COVID-19 
Uit recent onderzoek van de Universiteit van Padova in Italië blijkt dat het COVID-19-virus kan worden bestreden met UV-C-licht. Anders dan in eerdere onderzoeken werd in dit geval gebruikgemaakt van echte COVID-19-virusdeeltjes. De effectieve werking van het UV-C-licht werd aangetoond in een daarvoor aangepaste ventilatorconvector.
Lees in dit artikel meer over dit onderzoek.

Vocht en hitte als factoren
Luchtkwaliteit wordt niet alleen bepaald door hoe schoon de lucht is. Factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid spelen ook een belangrijke rol. Meestal ligt de optimale luchtvochtigheid tussen de 40 en 60%. Tussen deze waarden is de werking van pathogenen het laagst. Bovendien stimuleert een te hoge luchtvochtigheid de groei van schimmels en stofmijt, die luchtwegaandoeningen en allergieën verergeren.

Balans tussen comfort en veiligheid
Je herkent het vast op kantoor: de ene medewerker heeft het koud terwijl de ander vraagt of een raam open kan. Het correct regelen van de binnentemperatuur is een lastige taak. Daarnaast tonen studies dat het COVID-19-virus minder goed overleeft als de temperaturen stijgen. Maar stijgende temperaturen hebben ook effect op de luchtvochtigheid, en daarmee op de gebruikers in een gebouw. Er moet dus altijd worden gezocht naar de juiste balans tussen comfort en veiligheid. Bij het regelen van die balans profiteren beheerders van een goed geconfigureerd gebouwbeheersysteem (GBS) met sensortechnologie gekoppeld aan een data-oplossing zoals Honeywell Forge. Hiermee houden gebouwbeheerders de controle over een ​​schonere, gezondere en comfortabele omgeving.

Een gelaagde aanpak
De beste manier om deze verschillende factoren tot hun recht te laten komen is door middel van een gelaagde aanpak. Er is geen ‘one size fits all’-oplossing voor goede indoor-luchtkwaliteit. Ieder aspect moet worden overwogen en de onderlinge speling tussen de factoren moet ook duidelijk zijn. Beheerders kunnen er daarbij ook voor kiezen om bepaalde probleemgebieden aan te pakken met heel specifieke toepassingen waarvan het effect op andere systemen wordt geminimaliseerd.
Een gelaagde aanpak betekent overigens niet dat je voor een oplossing direct de oude apparatuur de rug toe moet keren en een geheel nieuw systeem moet installeren. Een simpele vernieuwing waarbij aanpassingen worden doorgevoerd aan de HVAC-installatie kan soms al voldoende zijn.

Met dank aan de nieuwsbrief van RCC Koude & luchtbehandeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *