Ventilatie op kantoor: 5 tips voor een betere luchtkwaliteit

Ventilatie op kantoor tips

Op een kantoor moeten medewerkers fijn aan de slag kunnen. Ventilatie is daar een essentieel onderdeel van. Want zonder frisse en gezonde lucht is een goede concentratie ver te zoeken. We zetten vijf tips op een rij voor een betere luchtkwaliteit met ventilatie op kantoor. 

Wat houdt een goede luchtkwaliteit in?

Op een kantoor werken veel mensen samen in een afgesloten ruimte. De pc’s, printers en andere apparaten die op de werkplek staan draaien overuren. Dat zorgt ervoor dat op een kantoor hogere concentraties van bepaalde stoffen, dampen en gassen aanwezig zijn door de werkprocessen. Niet te vergeten de uitgeademde lucht en stofdeeltjes die het personeel achterlaat. 

Vervuilde lucht heeft grote gevolgen. Denk aan klachten als hoofdpijn, last van de luchtwegen of concentratieproblemen. 

Die vuile lucht vervangen voor frisse lucht is erg belangrijk. Hoe weet u wanneer de lucht vervuild is? Vaak wordt de luchtkwaliteit gemeten met een CO2-meter. Een hoge concentratie koolstofdioxide is namelijk een indicator voor een lage luchtkwaliteit. 

Waarom is een goed binnenklimaat met ventilatie op kantoor belangrijk? 

Veel werknemers zijn elke week de hele dag op kantoor te vinden. Wanneer er weinig aandacht is voor de luchtkwaliteit, keldert deze gemakkelijk. Een slechte luchtkwaliteit heeft veel nadelige gevolgen: vooral het personaal is de dupe en ervaart klachten. Een hoge luchtkwaliteit draagt bij aan de gezondheid en productiviteit, wat helpt bij een lager ziekteverzuim. 

Tips voor een fijn binnenklimaat

Het Arboportaal stelt een aantal eisen aan de luchtkwaliteit op de werkplek. Die eisen zijn in het Arbobesluit opgenomen. Daar staat onder andere in dat op een goede werkplek genoeg niet-vervuilde lucht aanwezig is, installaties voor luchtverversing altijd bedrijfsklaar zijn en storingen opmerken en het personeel niet in hinderlijke tocht zit door die installaties. 

Met het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren van branchevereniging Binnenklimaat Nederland kunnen gebouweigenaren maatwerk handvatten krijgen voor een gezonder binnenklimaat. 

De basis begint dus bij de juiste ventilatie. Lucht & Ventilatie somt een aantal tips op voor een betere luchtkwaliteit met ventilatie op kantoor: 

 • Tip 1: zorg voor een juist werkende CO2-meter
  Een goede luchtkwaliteit gaat gepaard met een geringe hoeveelheid CO2. Naast de hoeveelheid koolstofdioxide is het ook belangrijk de luchtvochtigheid te meten. Dat speelt namelijk mee bij schimmelvorming of is de oorzaak voor een te droge lucht. Bepaalde CO2-meters meten ook de luchtvochtigheid.  

Bekijk de CO2-meters van Lucht & Ventilatie. 

 • Tip 2: ventileer met een ventilatiesysteem
  Alleen af en toe ramen openzetten is niet voldoende om een fijn binnenklimaat te garanderen. Verse lucht moet naar binnen en oude lucht het pand uit. Daar zorgt een ventilatiesysteem voor. Onderhoud deze vervolgens ook: maak de luchtkanalen en ventilatieopeningen schoon om optimaal gebruik te maken van het systeem. 

Met onze ventilatieonderdelen creëert u een fijn binnenklimaat.
Bekijk het assortiment

 • Tip 3: zet planten op kantoor
  Planten zetten CO2 om in zuurstof en brengen bovendien de luchtvochtigheid op orde. Zijn kamerplanten gelijk een waardige vervanging voor een ventilatiesysteem op kantoor? Nee, maar ze dragen wel hun steentje bij. Ook blijkt uit onderzoek dat planten een positief effect hebben op werknemers: ze verminderen stress en ziekteverzuim, verhogen de tevredenheid en verbeteren het functioneren. 
 • Tip 4: zet kantoorapparaten in een aparte ruimte met ventilatie
  Produceert uw kantoor meer dan 5.000 kopieën per maand? Dan is het volgens het Arboportaal slim om kopieerapparaten, printers en faxen in een aparte ruimte te zetten waar voldoende ventilatie is. Tikt het de 50.000 afdrukken aan? Plaats de apparaten dan in een repro-ruimte en zorg voor bronafzuiging. 
 • Tip 5: houd de werkplek schoon
  Naast maatregelen op het gebied van ventilatie op kantoor kunt u ook de werkplekken onder handen nemen voor een betere luchtkwaliteit. Een schone werkplek staat namelijk gelijk aan minder stofdeeltjes en bacteriën die in de lucht vrijkomen. Maak werkplekken regelmatig schoon, gebruik dichte kasten en houd het bureau leeg zodat stof makkelijk opgeruimd kan worden. Ten slotte draagt ook een gladde vloerbedekking die u makkelijk schoonmaakt bij aan frisse lucht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *