PvE Gezonde kantoren beschikbaar

Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact met ons opnemen!

Ventilatie en gezonde kantoren worden steeds belangrijker. Maar hoe zorg je voor een gezond kantoor? Na het uitbrengen van het veelgebruikte rapport Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren kun je vanaf nu online je eigen PvE samenstellen. De tool biedt je de mogelijkheid om een maatwerk PvE op te stellen op basis van de eisen uit de publicatie, direct samen met je team of opdrachtgever. Per deelaspect kies je het gewenst ambitieniveau. Zo ontstaat er een maatwerk PvE, specifiek gericht op jouw gebouw.

Met het PvE, ontwikkeld door Binnenklimaat Nederland, Platform Duurzame Huisvesting, RVO en TVVL, krijg je als gebouweigenaar handvatten om een gezond, comfortabel en productiviteit-bevorderend binnenklimaat te waarborgen. Regels en eisen voor kantoorgebouwen waren er altijd al, maar niet overzichtelijk bij elkaar gebracht in een document. Met deze reden werd in 2018 het Programma van Eisen Gezonde Kantoren opgesteld. Inmiddels is het PvE Gezonde kantoren door veel installateurs, adviseurs, opdrachtgevers enz. toegepast.

Vooraf eisen formuleren
Uitgangspunt is dat bij nieuwbouw en renovaties van kantoren vooraf eisen worden geformuleerd waarop ontwerpers, installateurs en aannemers hun plannen kunnen baseren. Het PvE bestaat uit vier onderdelen: lucht, klimaat (thermisch binnenklimaat), licht en geluid, waarbij voor elk onderdeel wordt gewerkt met drie ambitieniveaus (A t/m C). Een C betekent dat je al presteert boven de wettelijke normering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *