SUVIS-regeling scholen

Het afgelopen jaar is eens te meer duidelijk geworden dat gezonde en frisse lucht van groot belang is. Zo kwam aan het einde van het schooljaar ook het kritieke binnenklimaat in schoolgebouwen aan het licht. Binnen onze branche wisten we natuurlijk al jaren dat ventilatie in deze gebouwen een ondergeschoven kindje was, maar nu mocht iedereen het weten. Onze schoolgebouwen voldoen niet! Ik was dan ook blij dat er aan het begin van het nieuwe schooljaar een inventarisatie gedaan werd en er een subsidie regeling in het leven geroepen werd om schoolgebouwen te voorzien van een goed binnenklimaat. De Specifieke uitkering ventilatie in scholen, kortgezegd SUVIS, was geboren.

Vanaf 4 januari 2021 kunnen gemeenten subsidie aanvragen om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. De overheid heeft hiervoor, in totaal, 360 miljoen euro uitgetrokken. In deze eerste aanvraagronde wordt ruim 98 miljoen euro beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen met een maximum van 30% per locatie. Schoolbesturen en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor onderwijshuisvesting en dus ook voor de overige 70% van bekostiging van bouw- en installatiekosten.

Wat is nu de huidige stand van zaken?

De laatste update van 16 april jl. die de website van RVO ons biedt is dat er 838 SUVIS-aanvragen zijn gedaan voor een totaal bedrag van ruim 113 miljoen euro. Met dit bedrag is het beschikbaar gestelde bedrag al ruimschoots overschreden. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2021. Van deze aanvragen is het allerminst onzeker of deze in aanmerking zullen komen voor de subsidieregeling. Ook is het nog niet bekend wanneer er een volgende aanvraagronde start en het overige deel van de subsidiepot beschikbaar komt.

Hoe zit het met de ventilatie op erg veel scholen?

Een oud gebouw zonder ventilatie. Een basisschool waar alle ramen werden geopend toen de kinderen weer de klas in mochten na de tweede schoolsluiting. Na één week onderwijs zat 1/3 van de kinderen alweer thuis met een verkoudheid. Met alle gevolgen van dien, want met kleine kinderen door de teststraat is geen pretje. Wellicht dat de 14 miljoen zelftest die de overheid aan de scholen beschikbaar stelt een uitkomst biedt. Echter hiermee gaan we niet de ventilatie verbeteren!

Ik ben heel benieuwd welke partijen er gaan opstaan. Doet de ministerie dit door de subsidies te verruimen en het overig deel snel vrij te geven? Of wordt het de gemeente door toch geld vrij te maken en te besluiten het ontstane verschil uit te smeren over de komende jaren? Of toch het schoolbestuur door af te zien van investeringen in kwalitatief onderwijs en dit geld in te zetten voor huisvesting?

Het kan toch niet zo zijn dat ons meest waardevolle bezit, onze kinderen, de dupe worden van dit ‘politiek’ gesteggel? Eén ding is zeker. Met behulp van vaccinaties krijgen we uiteindelijk corona wel onder de knie. Toch houd ik mijn hart vast voor de volgende virusuitbraak. Of hebben we alle scholen over 3 jaar wel voorzien van voldoende ventilatie? Aan ons zal het niet liggen, aan u toch ook niet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *