Subsidieregeling scholen verlengd!

De overheid trekt in totaal 360 miljoen euro uit uit voor een subsidieregeling voor verbetering van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen. De eerste termijn van de regeling werd onlangs verlengd, tot en met 30 april. Lees in dit artikel de ins en outs van de subsidieregeling voor schoolventilatie.

Het vorige kabinet stelde begin 2021 in totaal 360 miljoen euro beschikbaar voor verbetering van het binnenklimaat in scholen. In eerste instantie was hiervan 100 miljoen euro via de Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) beschikbaar voor de periode van 4 januari tot en met 30 juni 2021. De rest van het bedrag werd gereserveerd voor 2022 en 2023; hoe dit deel dan wordt besteed, wordt nog nader bekeken. 

Overschot aan budget
Toen bleek dat de eerste 100 miljoen euro begin vorig naar al snel volledig was aangevraagd, werd besloten om voor 2021 100 miljoen euro extra vanuit de budgetpot naar voren te halen. Hierdoor kon de regeling vorig jaar nog een tweede keer worden opengesteld, van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Van die extra 100 miljoen was half januari nog 72 miljoen euro over, terwijl voor 27 miljoen euro aan aanvragen was ingediend. Er was dus nog minimaal 45 miljoen euro over; reden voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – dat verantwoordelijk is voor de SUVIS – om de regeling te verlengen tot en met 30 april 2022 17:00 uur.

Zelfde voorwaarden als voorheen
Tijdens deze verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de eerdere termijn. Voor het verbeteren van het binnenklimaat van een school kan dus nog steeds voor maximaal 30% van de totale kosten een bijdrage worden aangevraagd. Gemeenten en schoolbesturen moeten gezamenlijk afspraken maken over financiering van de overige 70%. Andere, meer technische voorwaarden om een aanvraag in te kunnen dienen – zoals de minimale luchtverversingscapaciteit die met de te subsidiëren ingreep moet worden behaald – is terug te vinden op de website van uitvoeringsorganisatie RVO.  

Met dank aan: RCC Koude & luchtbehandeling

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *