€140 miljoen extra voor verbetering ventilatie

Lucht & Ventilatie heeft al vele scholen voorzien van ventilatie en kan ook u advies geven welk systeem in uw situatie het best toepasbaar is. Daarnaast leveren wij indien gewenst ook de CO2 meters (met datalogger) zodat de actuele situatie direct zichtbaar is.

Via deze link komt u op onze pagina met de verschillende mogelijkheden qua ventilatie: https://www.luchtenventilatie.nl/wp-content/uploads/2020/10/Lucht-Ventilatie-luchtbehandelingskasten-1.pdf Informatie over de CO2 meters kunt u hier terugvinden: https://www.luchtenventilatie.nl/wp-content/uploads/2022/02/CO2-meter-.pdf

Je wilt als leraar in een frisse klas lesgeven en als ouder zeker weten dat je kind in een frisse klas les krijgt. Iedereen heeft nog scherp hoe afgelopen winter tijdens een nieuwe coronagolf de ventilatie op veel scholen niet optimaal was. Sindsdien is op veel scholen de ventilatie verbeterd, maar er zijn nog altijd scholen die geen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn om de ventilatie op orde te krijgen. Met het najaar op komst, roept minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) scholen en gemeenten op snel werk te maken van betere ventilatie. Om daad bij het woord te voegen, komt er ter ondersteuning €140 miljoen specifiek voor scholen die kampen met acute ventilatieproblemen.

Minister Wiersma: “Er is werk aan de winkel. Er staan in Nederland ruim 9000 schoolgebouwen, waar bijna 2,5 miljoen leerlingen les krijgen en 285 duizend mensen werken. De inrichting en het binnenklimaat van sommige scholen voldoet niet meer. Daarom zet ik samen met de PO-Raad, de VO-raad en de VNG de schouders eronder om te zorgen voor goede onderwijshuisvesting. Er zijn veel mogelijkheden waar scholen gebruik van kunnen maken. Ik roep scholen op dit te doen, zeker nu corona nog niet weg is en in de loop van het jaar mogelijk opleeft. Dus pak die ventilatie aan.”

Maatwerkregeling ventilatie in scholen

Om naast alle eerder getroffen maatregelen nog meer scholen te helpen komt minister Wiersma met een maatwerkregeling. Deze regeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60% financiering vanuit het Rijk aanvragen. De afgelopen tijd hebben veel scholen en gemeenten al werk gemaakt van het verbeteren van ventilatie met de Regeling specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUViS-regeling). De maatwerkregeling is een vervolg hierop.

Hulpteams Ruimte-OK en aanschaf CO2-meters

Schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams ventilatie van Ruimte-OK. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of www.ventilatiehulp.nl. Inmiddels wordt de website goed bezocht en zijn 2.518 handreikingen en documenten gedownload. De helpdesk is 421 keer geraadpleegd. Er zijn inmiddels 534 verzoeken bij Ruimte-OK ingediend voor een bezoek van een expert van het hulpteam. Daarvan zijn er momenteel 214 uitgevoerd, zijn er 150 ingepland en worden de resterende afspraken de komende weken ingepland. De teams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie te verbeteren.

Minister Wiersma heeft geld beschikbaar gesteld om in ieder klaslokaal in Nederland een CO2-meter op te hangen. Nog niet alle scholen hebben hier gebruik van gemaakt. We roepen scholen op deze alsnog zo snel mogelijk aan te schaffen. Deze meters zijn te gebruiken als hulpmiddel om goed te kunnen ventileren. Scholen in Caribisch Nederland krijgen de CO2-meters uitgereikt.

Tekst: Rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *