Corona; warmtewiel mag blijven draaien

Lucht & Ventilatie houdt u graag op de hoogte van een aantal aanbevelingen voor het beheer van luchtbehandelingsinstallaties i.v.m. het Coronavirus:

Warmtewielen kunnen tóch blijven draaien. Het stoppen van het warmtewiel stond op de lijst van voorzorgmaatregelen tegen het verspreiding van het coronavirus. Maar dat is niet langer het geval. De Europese vereniging voor ventilatie- en luchtbehandelingssystemen REHVA publiceerde vorige week een advies over het mogelijke aandeel dat ventilatiesystemen en luchtbehandelingssystemen kunnen hebben in de verspreiding van het coronavirus. Warmtewielen, zo valt er te lezen, kunnen beter uitgezet worden. Dit omdat de wtw’s van veel warmtewielen enige lekkage vertonen en daardoor vervuilde binnenlucht vermengd wordt met frisse buitenlucht. In de nieuwe versie van de zogenoemde REHVA COVID-19 Guidance, die naar verwachting in de loop van volgende week wordt gepubliceerd, wordt het advies over warmtewielen genuanceerd. Niet langer wordt geadviseerd om het warmtewiel uit te zetten.

“Het warmtewiel kan blijven draaien, mits de units goed zijn ontworpen, geïnstalleerd en onderhouden”, zegt Francesco Franchimon, een van de auteurs van het document. Franchimon vertelt dat het gepubliceerde stuk veel stof heeft doen opwaaien. Inmiddels is op basis van wetenschappelijke artikelen en rapporten een completer beeld ontstaan, zegt hij. “In een gedegen Zweeds onderzoek werd overtuigend aangetoond dat lekken in warmtewielen gassen wel doorlaten, maar deeltjes niet of nauwelijks. Dus het lijkt er op dat het risico erg beperkt is.”

Proportionele maatregelen

In het advies is een handvol voorzorgsmaatregelen opgenomen, die alle niet heel ingrijpend zijn, zegt Franchimon. “Het zijn proportionele maatregelen, aangezien verspreiding via de lucht nog niet grootschalig is aangetoond. Het zijn dus echt voorzorgsmaatregelen.” Vanuit REHVA is er regelmatig overleg met collega’s en Azië en Amerika, zegt Franchimon. “Daar adviseren ze zo ongeveer hetzelfde als wij in Europa. Maar wij wisselen ook inzichten uit die ons deels weer op een ander spoor brengen of tot aanscherping of nuance leiden. Dat is een goede ontwikkeling

“Verspreiding van het coronavirus via aerosolen (microscopisch kleine druppeltjes of stofjes) in de lucht is niet bewezen, maar er zijn wel sterke aanwijzingen dat het gebeurt. Dit betekent nog niet dat dit tot besmettingen leidt, omdat men bijvoorbeeld nog niet weet hoeveel virusdeeltjes noodzakelijk zijn om iemand te infecteren. “Bij het SARS- en het MERS-virus werden mensen wel via de lucht besmet”, zegt Franchimon, die in 2009 in zijn proefschrift een protocol schreef voor de beheersing van het Mexicaanse griepvirus in gebouwen.

De adviezen in het REHVA-document zijn niet bindend. Franchimon: “Ik heb hierover wel contact gehad met het RIVM, maar vooralsnog is het niet overgenomen in officiële RIVM-richtlijnen. Vermoedelijk omdat de transmissieroute via de lucht onvoldoende bewezen is.” Volgende versies van de REHVA COVID-19 Guidance zullen aangevuld worden door inzichten vanuit andere continenten. “Dat vergroot de consensus en de autoriteit die er van het advies uitgaat”, zegt Franchimon.

Stop coronavirus

Om de informatievoorziening over corona in gebouwen en de werkomgeving beter naar de markt te brengen, heeft Franchimon, samen met uitgever Wietse Walinga, de website Samen Stoppen Wij Corona opgetuigd. Daarop zijn allerlei richtlijnen te vinden over hoe je in je gebouw het virus onder controle krijgt.

Een aantal tips: voorkom droogstaande vloerputten en sifons, lucht het gebouw door, stop recirculatie. Franchimon: “Deelnemers aan dit platform tonen aan dat zij er alles aan doen om het virus in het gebouw en de werkplek tegen te gaan. Dat kunnen ze dan bijvoorbeeld communiceren door onder hun email-handtekening ons logo te zetten.”

Voor eventuele vragen kunt u  ook bij Lucht & Ventilatie terecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *