NEN 6075 nieuwe brandnormering: de veelgestelde vragen

Nen 6075 weerstand tegen rookdoorgang_Lucht & Ventilatie

Brandveiligheid blijft een actueel onderwerp: de regels rondom brandveiligheid worden om de zoveel tijd onder de loep genomen. Met de nieuwe NEN 6075 worden er nieuwe eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (WRD), en daarmee aan brandkleppen. Wij zetten de veelgestelde vragen op een rij. 

Waarom zijn de nieuwe eisen nodig?

Rookverspreiding tegengaan is belangrijk om iedereen op tijd het pand uit te krijgen wanneer er brand uitbreekt. De verspreiding van rook beperken is daarbij essentieel. Rook zorgt namelijk voor de meeste slachtoffers bij branden, want rook verspreidt zich sneller dan vlammen en is moeilijker te controleren. Vóór de nieuwe eisen ontbrak nog een effectieve bepalingsmethode voor rookverspreiding. Er waren al wel normeringen rondom de vlamdichtheid bij branden. Hier zijn echter geen juiste standaarden voor rook bij opgenomen. Vlamdichtheid en brandwerende eigenschappen zeggen namelijk niet veel over de rookwerendheid.

In het Bouwbesluit van 2012 staat opgenomen dat panden in brandcompartimenten ingedeeld moeten worden om de verspreiding van brand in te perken. De overgang van de ene naar de andere ruimte moet tegenaan worden. Daarbij geldt de anderhalf-maal-regel: wanneer een scheiding 20 minuten brandwerend is op vlamdichtheid, gaat men ervanuit dat de scheiding 30 minuten rookwerend is. Deze methode werkte alleen niet goed omdat koude rook of een matig warme vorm van rook niet voldoende geweerd werden. 

Wat houdt de nieuwe NEN 6075 normering in?

Sinds 1 juli 2021 gelden er nieuwe eisen aan weerstand tegen rookdoorgang (WRD). Om te voldoen aan die eisen moeten brandkleppen niet alleen thermisch gestuurd worden (met een smeltlood bij 72 graden Celsius), maar moeten ze ook kunnen reageren op (koude) rook. Dat vraagt om een aanpassing van de brandwerende componenten.

De nieuwe aanpak door de NEN 6075 normering houdt in dat naast de brandwerendheid ook de luchtdichtheid van de onderdelen geldt. De weerstand tegen rookdoorgang (WRD) gaat over de luchtdichtheid. Die lekkage door deuren en luiken wordt bepaald met de Europese testmethode EN 1634-3. Op basis van die resultaten wordt een bepaalde classificering gegeven. Daarbij maakt de normering onderscheid tussen koude en warme rook

De classificering met Sa of S200 geldt momenteel alleen voor nieuwbouw.

Sa-classificatie houdt in dat het onderdeel rookwerend is bij omgevingstemperatuur (bij koude rook van 20 graden Celsius). De ‘A’ staat voor ambient, wat staat voor omgevingstemperatuur. De S200 classificatie betekent dat het compartiment rookwerend is bij verhoogde temperaturen met een (middel)warme rook van 200 graden Celsius. De bepaling op basis van minuten rookwerendheid gaat dus niet meer op. De NEN 6075 geeft de maximale hoeveelheid rook aan die een onderdeel mag passeren.

Wat betekent de nieuwe norm voor mij?

De methode gebaseerd op de vlamdichtheid van brandwerendheid is nog de gangbare methode. De nieuwe lekkagemethode van de NEN 6075 normering is alleen bij nieuwbouw van toepassing. Een brandklep met een smeltlood heeft (niet altijd) een rookwerende functie. Brandkleppen moeten bijvoorbeeld uitgerust worden met een veerteruggangmotor om zo te voldoen aan zowel de thermische als andere bepalingen. De detectie van rook gaat met rookmelders. 

De brandkleppen van Lucht & Ventilatie

Bekijk het assortiment van Lucht & Ventilatie: onze compartimenten voldoen aan de nieuwste normeringen. Ze hebben we onder andere ronde en rechthoekige brandkleppen met veerteruggangmotor op voorraad. 

Ik heb een vraag over de NEN 6075 normering.

Stel hem gerust!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *