Maatwerkregeling ventilatie scholen

Op veel scholen is er de afgelopen periode hard gewerkt om de ventilatie te verbeteren. Er is onder andere ingezet op correct gebruik en onderhoud van het aanwezige ventilatiesysteem en waar dat zinvol was maakten schoolbesturen gebruik van de SUViS-regeling. Voor scholen waar de SUViS-regeling geen oplossing bood is nu de Maatwerkregeling Ventilatie beschikbaar, waar de PO-Raad al eerder voor pleitte. De regeling zal voor sommige scholen een mogelijkheid bieden. Tegelijkertijd biedt de regeling onvoldoende soelaas om de schoolgebouwen op orde te krijgen.  

Over de Maatwerkregeling 

De Maatwerkregeling is bedoeld om de problematiek op de schoollocaties met de meest urgente ventilatiesituatie aan te pakken. Hiervoor is €140 miljoen beschikbaar. Schoolbesturen kunnen via deze regeling maximaal 60 procent financiering vanuit het Rijk aanvragen. De regeling is inzetbaar voor ingrepen die de ventilatie verbeteren en flankerende energiebesparende maatregelen en is in twee delen geknipt, namelijk een basis en een vangnet. 
 
De basis is een continuering van de SUViS, waarbij de maximering naar leerlingaantal is komen te vervallen. Van het vangnet kun je gebruik maken als cofinanciering een te hoge drempel is en het gebouw als een van de meest urgente gevallen wordt gezien. Het rijk financiert dan 60 procent in plaats van de 30 procent in de basis. Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het vangnet zijn: 

  • verplicht bezoek van hulpteam ventilatie (maximale gedragsaanpassing personeel, optimalisatie technische mogelijkheden) 
  • (bouw-)technische voorwaarden; De CO2-concentratie en de binnentemperatuur moeten gedurende twee weken worden gemeten. Hieruit komt een urgentiescore die nodig is voor het indienen van een subsidieaanvraag en gebruikt wordt bij de subsidietoewijzing.

Planning

De basis kan aangevraagd worden van 18 juli 2022 tot en met 31 oktober 2022, aanspraak maken op het vangnet kan in drie tijdvakken van 18 juli 2022 t/m 31 maart 2023. Schoolbesturen en gemeenten die voldoende financiële ruimte hebben om de investering zelf te doen, wordt gevraagd geen gebruik te maken van de maatwerkregeling.  

Hulpteams Ruimte-OK en aanschaf CO2-meters 

Schoolbesturen en gemeenten die hulp en advies nodig hebben over ventilatie kunnen terecht bij de hulpteams ventilatie van Ruimte-OK. De hulpteams leggen op school uit hoe bestaande systemen zo optimaal mogelijk kunnen werken en wijzen op mogelijkheden om de ventilatie te verbeteren. Ruimte-OK is bereikbaar via 0800–0224402 of www.ventilatiehulp.nl.  
 
Minister Wiersma heeft eerder al geld beschikbaar gesteld om in ieder klaslokaal in Nederland een CO2-meter op te hangen. Schoolbesturen die deze nog niet hebben aangeschaft, worden gevraagd dit alsnog te doen. Deze meters zijn te gebruiken als hulpmiddel om goed te kunnen ventileren. Scholen in Caribisch Nederland ontvangen de meters na afloop van de maatwerkregeling. In de handreiking van Ruimte-OK voor optimaal ventileren staan ook tips voor de aanschaf van een goede meter.  

Brede aanpak schoolgebouwen nodig

Helaas zijn met de maatwerkregeling niet alle kritiekpunten op de SUViS-regeling teniet gedaan. De cofinanciering vormt nu een wat minder groot obstakel. Het Rijk voorziet in de maatwerkregeling in 60 procent van de kosten, in plaats van de 30 procent die in de SUViS-regeling door het Rijk wordt gedragen. Er kunnen echter nog steeds geen plannen ingediend worden die de brede kwaliteit van het schoolgebouw in één keer aanpakken. Terwijl dit bij veel schoolgebouwen wel nodig is. Ook lopen scholen bij het uitvoeren van de verbeteringen aan tegen logistieke problemen, zoals gebrek en mankracht en materieel.  

Lees ook ons artikel Schoolgebouwen echt nog niet op orde met 140 miljoen euro extra voor ventilatie

Voor meer informatie neem contact met ons op: info@luchtenventilatie.nl / tel: 085 130 48 20

Met dank aan: poraad.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *