ERP richtlijn voor 2018 (EcoDesign): de veelgestelde vragen

Erp richtlijn 2018 - Lucht & Ventilatie-min

In de wereld van ventilatie gelden veel richtlijnen en wetgeving. Een voorbeeld is de ERP richtlijn van 2018, ook wel EcoDesign genoemd. Lucht & Ventilatie geeft uitleg over deze wetgeving. 

Wat is ERP?

De afkorting ERP staat voor Energiegerelateerde Productenrichtlijn. Een andere naam voor deze wetgeving is EcoDesign. Wat zijn energiegerelateerde producten precies? Het gaat om producten die energie verbruiken of indirect impact hebben op het verbruik van energie, zoals isolatiematerialen. Voorbeelden van energiegerelateerde producten in de ventilatie zijn luchtbehandelingskasten, centrale luchtverwarmers en lokale ruimteverwarmers. Het doel van de ERP-richtlijn is energieverbruik reduceren en fabrikanten en importeurs stimuleren efficiëntere energiegerelateerde producten te ontwikkelen. 

De ERP-wetgeving is een Europese richtlijn, en is onderdeel van de Europese klimaatdoelen om het energieverbruik en de CO2-uitstoot flink te verlagen. De bedoeling is (geleidelijk) binnenlandse producten te vervangen die energie-intensief zijn om zo schade aan het milieu te voorkomen. 

Wat heeft ERP met ventilatie te maken?

De ERP richtlijn richt zich ook op ventilatie-onderdelen, zoals we hierboven aangaven. Bepaalde vorderingen uit de ERP hebben te maken met ventilatie-onderdelen. Onder andere de EU-vordering 1253/2014 in EcoDesign, die een ‘milieuvriendelijk’ design van ventilatie-units voor residentiële en niet-residentiële ventilatie-eenheden omschrijft. 

Vanaf 1 januari 2016 mogen er alleen nog maar producten verkocht worden die aan de vereisten van de ERP richtlijn voldoen. Volgens EcoDesign 2016 en 2018 is het verplicht warmteterugwinning toe te passen bij luchtbehandelingssystemen waarbij meer dan 90% buitenlucht toegevoegd wordt. Ook zijn er eisen aan wat de minimale rendementen moeten zijn bij ventilatie, en gelden er regels voor beperkingen omtrent de weerstand van dit onderdeel. Voorbeelden zijn:

  • Voor een twincoilsysteem geldt een minimaal rendement van 68%;
  • Voor een platen/tegenstroom wisselaar en een luchtbehandelingskast met warmtewiel geldt een minimaal rendement van 73%;
  • De toepassing van een by-pass kleppenregister is verplicht geworden.

Verder worden verschillende waardes meegenomen in de ERP richtlijn uit 2018. Denk aan een SFP-waarde, deze geeft aan hoeveel energie er verbruikt wordt op de totale luchthoeveelheid. Een ander onderdeel is de minimale ePM, dit is een filterklasse. Ook op deze onderdelen moet een ventilatie-unit aan de regels voldoen. 

Wat zijn de veranderingen in de richtlijn van 2018?

De ERP is eerder van start gegaan, en in 2018 verscherpt. Producten die niet aan de ERP-richtlijnen voldoen, mogen niet meer verkocht worden. Dat geldt zowel voor nieuwe als bestaande installaties (bij het vervangen van onderdelen of renovaties bijvoorbeeld). 

In de richtlijn zit een verschil tussen de eisen voor residentiële en niet-residentiële ventilatie-units. Ook zijn er verschillen voor één- en tweerichtingsventilatiesystemen. Eenrichtingsventilatie-eenheden zijn systemen met maar één ventilator die lucht afzuigt of toevoert. Tweerichtingsventilatie-eenheden zijn systemen met mechanische luchttoevoeren- en afvoeren. De regels gelden alleen voor tweerichtings-units met een capaciteit boven de 250 m3/h. Deze moeten voorzien zijn van een warmteterugwinsysteem zoals een warmteterugwinunit.

Voor alle ventilatie-eenheden is het bovendien zo dat ze vanaf januari 2018 uitgerust moeten zijn met een aandrijving met verschillende snelheden of een variabele snelheid. Ventilatoren die maar op één snelheid draaien mogen dus niet meer worden toegepast.

Voor wie is de richtlijn van belang?

De richtlijn is voor iedereen die met ventilatie te maken heeft van belang. Denk aan installatiebedrijven, leveranciers, adviseurs en architecten. De ERP richtlijn uit 2018 geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Vooral een goede voorlichting en overleg met een opdrachtgever zijn belangrijk.  

De ventilatie-onderdelen van Lucht & Ventilatie

De producten van Lucht & Ventilatie voldoen aan de nieuwste wetgeving en richtlijnen omtrent de ERP richtlijn van 2018. Zo voldoen onder andere onze luchtbehandelingskasten aan de huidige ERP 2018 wetgeving.  

Heeft u vragen over de ERP richtlijn van 2018 omtrent ventilatie-onderdelen?            

Stel uw vraag aan Lucht & Ventilatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Open chat
Vragen over ons assortiment? Team Lucht & Ventilatie staat ook op WhatsApp voor je klaar, stuur ons gerust een bericht via WhatsApp.